Privacy- en cookiebeleid Affiliprint

Het privacy- en cookiebeleid van Affiliprint B.V.  cookiebeleid (hierna te noemen: privacybeleid) van Affiliprint B.V. (hierna te noemen: Affiliprint) uiteengezet. 

Inhoud

Ter verduidelijking wordt binnen dit document onderscheid gemaakt tussen verschillende gebruikers (klik op de link om naar het juiste onderdeel te navigeren):U bent een bezoeker van een bij Affiliprint aangesloten Publisher of Adverteerder en heeft geen account bij Affiliprint:

U komt met Affiliprint in contact door gebruik te maken van een couponcode op de website van een Adverteerder die geleverd is door een Publisher aan Affiliprint. Om omze diensten  uit te kunnen voeren slaat Affiliprint enkele -niet naar een persoon herleidbare- gegevens op. Affiliprint gebruikt ook data geleverd door Advertisers om de transactie met de originele/oorspronkelijke Publisher te matchen.

Wij fungeren als Data Processor om de matching data door te kunnen geven, waarbij de Adverteerder de Data Controller is. Hiervoor hebben we een Standaard Verwerkersovereenkomst voor onze Adverteerders opgesteld. Dat is hier te lezen.

De Adverteerder moet zijn of haar bezoekers informeren over het gebruik van onze dienst. Adverteerders kunnen dit doen door de volgende standaardtekst op te nemen in hun privacy statement. Als ‘ Technological provider’ zijnde van de matching technologie informeert Affiliprint bezoekers  door te verwijzen naar dit document op zijn/haar website.

Hoe gebruikt Affiliprint Affiliate cookies en data voor haar marketingdiensten?

Matching-technologie

Affiliprint biedt haar Adverteerders de service om couponcodes te verspreiden door middel van Publishers. Om dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de Publisher die de couponcode gedistribueerd heeft en de transactie gegenereerd op de Adverteerder zijn website. Voor haar matching-technologie slaat Affiliprint zo min mogelijk data op (privacy by design). Deze wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en niet aan derden verkocht. De data van adverteerders wordt alleen gebruikt om te meten welke Publisher een bezoeker naar de website van een Adverteerder heeft doorverwezen. De data die Affiliprint bewaard om te matchen is enkel de couponcode:

Deze data wordt maximaal 5 jaren bewaard. 

Transactiedata

Als een Transactie op de website van een Adverteerder wordt gegenereerd via een vouchercode die verspreid is door een Publisher geaffilieerd aan Affiliprint,  dan geeft de Adverteerder Transactiedata door aan Affiliprint. Deze data is nodig:

  • om de Publisher de juiste vergoeding voor zijn of haar promotie te kunnen geven,
  • de transacties te kunnen laten valideren door de Adverteerder,
  • de promotie door Publishers en adverteerder te optimaliseren.

Transactiedata wordt in het Affiliprintsysteem opgeslagen. Affiliprint maakt een onderscheid tussen data die 100% anoniem is en data die in theorie naar een persoon is te herleiden. Affiliprint slaat  geen directe persoonsgegevens op, maar sommige Transactiedata kan (in combinatie met andere gegevens) naar een persoon te herleiden zijn. 

Anonieme Transactiedata betreft; datum, couponcode, omzet/commissie waarden, die niet naar een persoon zijn te herleiden.

Bovenstaande Transactiedata wordt gedeeld met Publisher(s) die hebben bijgedragen aan de Transactie. Data die gedeeld wordt is altijd geanonimiseerd en nooit naar een persoon te herleiden.

Naast de anonieme Transactiedata kan de adverteerder voor interne controle-doeleinden een Transactie ID uit zijn systeem meegeven. Dit Transactie ID is door de adverteerder te herleiden naar een persoon en daarmee een persoonsgeven. Dit Transactie ID wordt niet gedeeld met de Publisher. Door het technische proces wordt het IP-adres aan Affiliprint doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Affiliprint-systeem opgeslagen. 

Voor het doorgeven van de Transactiedata treden we voor de Adverteerder op als Dataverwerker. Hiervoor hebben wij een Standaard Verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze is hier na te lezen.

Locatie van de data

Voor haar dienst Affiliate Marketing host Affiliprint alle data van haar klanten op eigen (toegewezen) servers binnen Europa en maakt geen gebruik van buiten Europa gevestigde clouddiensten.

Recht op inzage

Wenst u recht op inzage over de gegevens die Affiliprint van u heeft opgeslagen? Daarvoor kunt u een verzoek indienen. Lees hier hoe u dit doet

 Recht om vergeten te worden

Wenst u recht om vergeten te worden tav de gegevens die Affiliprint van u heeft opgeslagen? Daarvoor kunt u een verzoek indienen. Lees hier hoe u dit doet


U maakt actief gebruik van de diensten van Affiliprint als Publisher of Adverteerder:

Deelname aan het Affiliprint-netwerk vereist van Publishers en Adverteerders dat zij contactinformatie aan Affiliprint verschaffen (zoals naam en e-mailadres), Affiliprint van unieke identifiers voorziet (een wachtwoord), en financiële informatie verschaft (zoals rekeningnummers).

Affiliprint maakt gebruik van deze informatie om haar diensten aan te kunnen bieden, om informatie over haar diensten aan Adverteerders en Publishers te verstrekken en om betalingen uit te kunnen voeren. De informatie wordt indien nodig ook gebruikt om in contact te treden met de Publisher of Adverteerder. Unieke identifiers worden gebruikt om de identiteit vast te stellen bij het inloggen in het persoonlijke account binnen het Affiliprint-systeem. Wachtwoorden worden automatisch versleuteld en zijn niet door Affiliprint in te zien. Informatie wordt exclusief over beveiligde SSL-verbindingen overgedragen.

Vergaarde persoonlijke informatie zal alleen door Affiliprint gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Persoonlijke informatie zal niet aan niet-geautoriseerde derden worden verstrekt of verkocht. Alle persoonlijke informatie is optimaal beveiligd en wordt met de grootst mogelijke zorg door Affiliprint behandeld. Intern is deze informatie ook alleen beschikbaar voor personen die hier om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren- noodzakelijk toegang toe dienen te hebben.

Van inloggegevens van Adverteerders en Publishers slaat Affiliprint de tijd en het IP-adres op om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dit is expliciet in de Algemene Publisher Voorwaarden benoemd. Publishers dienen, voordat zij van de diensten van Affiliprint gebruik kunnen maken, de Algemene Publisher Voorwaarden te accepteren. Met Adverteerders worden contracten gesloten voordat zij toegang tot het Affiliprint-netwerk krijgen.


Databeveiliging

Affiliprint is ervan overtuigd dat het gedrag van personen het allerbelangrijkste onderdeel van beveiliging is. Personeel van Affiliprint is goed op de hoogte wat wel en niet is toegestaan op het gebied van data. Er zijn regels en er is apart beleid omtrent inkomende data. Daarnaast is er een veiligheids- en escalatieprotocol. Het databeleid wordt regelmatig opnieuw bij personeel onder de aandacht gebracht en is opgenomen in de algemene arbeidsvoorwaarden van Affiliprint. Op senior managementniveau is er een data-officer aangesteld die verantwoordelijk is voor bovengenoemd beleid.

Een tweede -en zeer belangrijke- stap in de databeveiliging bij Affiliprint is dat er zo min mogelijk gevoelige data wordt opgeslagen (privacy by design). Affiliprint slaat voor haar dienst Affiliate Marketing géén persoonsgegevens op, en gegevens zijn ook gecombineerd niet te herleiden naar een persoon.

Affiliprint heeft een geavanceerd rechtensysteem, waardoor alleen geautoriseerd personeel van een bepaald niveau bij bepaalde Transactiedata kan komen.

Naast dat Affiliprint weinig data opslaat, en de data niet naar personen te herleiden is, streeft Affiliprint naar de beste beveiliging van haar systemen. Hiervoor werkt Affiliprint samen met professionele data-beveiligingsbedrijven. Naast de reguliere controles door haar eigen technische afdeling laat Affiliprint met regelmaat zogeheten penetratietests uitvoeren. Ook heeft Affiliprint standaard controleprocessen voor de livegang van nieuwe software. Hierdoor wordt geborgd dat tussen de penetratietests door alleen veilige software in gebruik wordt genomen.

De servers van Affiliprint worden binnen Nederland op gescheiden locaties beheerd door externe hostingproviders. Deze zijn ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.


Cookies Affiliprint websites

Naast de dataopslag en cookies die Affiliprint voor haar diensten toepast, heeft Affiliprint ook eigen media (zoals deze website) waarop cookies worden gebruikt. In dit gedeelte wordt hier duidelijkheid over gegeven. Verschillende websites van Affiliprint kunnen naar dit gedeelte verwijzen.

 

Lijst met cookies
Dit zijn de cookies die Affiliprint gebruikt om haar diensten te ondersteunen en toegang te hebben tot het systeem.

Naam Type Functie Data Duur
Sessie-id cookie (sessie) Affiliprint voor login/user sessie Willekeurig uniek nummer (geen data) 1 jaar
csrftoken Affiliprint cookie Affiliprint Bescherming tegen cross-site-request and forgery attacks Willekeurig uniek nummer (geen data) 2 weken

Website analyse Google

Op deze website (en websites van Affiliprint die naar dit gedeelte verwijzen) gebruikt Affiliprint een analyse-tool (Google Analytics) die cookies gebruikt om te meten hoeveel bezoekers op deze website komen en welke pagina’s ze bezoeken. Hierdoor kan Affiliprint analyses uitvoeren om de website te verbeteren. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het verbeteren van de website. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en zijn ook binnen de Affiliprint-organisatie voor een beperkt aantal personen beschikbaar die zich bezighouden met het optimaliseren van deze website. Cookies bevatten niet naar personen herleidbare gegevens. De gebruikte tool is zo geconfigureerd dat deze geen persoonlijke data opslaat. Hierdoor vallen deze zogenaamde ‘Analytic cookies’ onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor er vooraf geen toestemming hoeft te vragen gevraagd om deze cookies te plaatsen (link).

Privacy statement voor het Gebruik van Vimeo

Voor videoweergave op onze website gebruiken wij de diensten van Vimeo. Privacy informatie van deze dienst leest u hier.

Privacy statement voor het Gebruik van Intercom

Voor direct chat-contact en ondersteuning maken wij op onze website gebruik van de diensten van Intercom. Privacy informatie van deze dienst leest u hier.
Intercom  is een niet-Europees bedrijf, maar wel op de ‘ Privacy Shield’ lijst but is on the Privacy Shield list.

Privacy statement voor het Gebruik van Slack

Voor direct chatcontact en ondersteuning maken wij op onze website gebruik van de diensten van Slack. Privacy informatie van deze dienst leest u hier.

Privacy statement voor het Gebruik van Homerun

Voor ondersteuning met ons recruitmentproces op onze website maken wij gebruik van de diensten van Homerun. Privacy informatie van deze dienst leest u hier

Opslag van gegevens op de website

Op deze website hebben bezoekers meerdere mogelijkheden om gegevens achter te laten. Zo kunnen zij het contactformulier invullen, een reactie geven op het blog, en zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevens worden beveiligd opgeslagen. Voor deze website geldt hetzelfde beveiligingsniveau als voor de diensten van Affiliprint.

Tenzij duidelijk is dat de ingegeven informatie openbaar wordt gemaakt (zoals bij een reactie op het blog), zal informatie die wordt ingegeven vertrouwelijk worden behandeld. Contactgegevens kunnen door Affiliprint gebruikt worden om contact op te nemen met de persoon die heeft geregeerd. Tenzij nadrukkelijk aangegeven zullen de gegevens niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Data zal niet buiten de organisatie worden gedeeld. Om misbruik te kunnen detecteren wordt in sommige gevallen een deel van het IP-adres opgeslagen.

Personen of bedrijven die gebruik willen maken van de diensten van Affiliprint kunnen zich inschrijven op deze website.

De algemene voorwaarden voor publishers leest u hier.
De algemene voorwaarden voor adverteerders leest u hier.


Contact

Het hoofdkantoor van Affiliprint is gevestigd aan de P.J. Oudweg 5 in Almere. Affiliprint heeft ook kantoren in Mechelen (België) en Oldenburg (Duitsland). Voor meer informatie over dit document kunt u contact opnemen met Affiliprint via [email protected] of +31 36 767 16 59.


Gebruik van dit document

Affiliprint raadt haar Publishers en Adverteerders sterk aan op de websites waar zij gebruik maken van de diensten van Affiliprint om naar dit document te verwijzen. Informatie uit dit document mag worden overgenomen om bezoekers te informeren. Affiliprint raadt Publishers en Adverteerders echter aan alleen een verwijzing te maken. Door de snelle technologische ontwikkelingen kan deze informatie snel veranderen. Affiliprint behoudt zich het recht voor zonder melding informatie aan dit document toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.


Laatste update:  24-05-2018